Kontakt

Dyrektor zawodów

Mieczysław Jałocha • tel. 608 511 542 • m.jalocha67@gmail.com


Sędzia Główny Zawodów

Barbara Jałocha • tel. 608 511 653 • b.jalocha00@gmail.com


Koordynator biegu

Radosław Korczak • tel. 668599302 • r.korczak@arlamow.pl